תקנון ספא

תכירו אותנו

ספא בן עמי – מדיניות פרטיות
מחובתנו לפרטיות שלך זוהי מדיניות הפרטיות ("המדיניות ") של מעין הברכה בע"מ ובשמנו המסחרי ספא בן עמי (החברה, "מעין הברכה בע"מ ו/או ספא בן עמי" "אנו" או "אנחנו".)
מחויבים בשמירה על המידע האישי אודותיך ועל הפרטיות שלך.
כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנים לנשים וגברים כאחד.
מתוקף מחויבותנו זו , אנו מבטיחים לקיים את העקרונות הבאים :

* לנהוג בשקיפות בכל הקשור לאיסוף המידע אודותיך / או אודות השימוש שלך באתר' ולשימוש בו על ידינו ו/ או מי מטעמינו.
המידע הנאגר הינו: שם הלקוח, מייל הלקוח, וכן מספר הנייד של הלקוח.
המידע נאסף ע"י כניסתו של הלקוח לאתר החברה ומילוי הסעיפים על ידו.
המידע מאוחסן ונשמר בשרתי החברה.
המידע הינו מסווג ושמור ועל כן אין לצד ג' כל גישה למידע זה.

*חשוב לנו כי בכל עת יהיה בידך כל מידע הדרוש לך כדי לקבל החלטות מושכלות בקשר
לשימוש שאנו ו/ או מי מטעמינו נעשה במידע האישי אודותיך בעצמנו ו/או מי מטעמנו אודות
השימוש שלך באתר.

*מדיניות הפרטיות המלאה שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר
למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שאנו משתמשים בו ושומרים עליו.
על כן, חשוב שתעיין בה בהזדמנות הראשונה שתהיה לך וכן מעת לעת.
בנוסף, במקומות שבהם אנו מוצאים שדרוש לך מידע ספציפי אנו נדאג לספק לך אותו בעיתוי
ובמקום המתאים.
למענה מידיי תוכלו לפנות למשרדי הקבלה ב"ספא בן עמי" בטל' – 073-7260556 .

נשתמש במידע האישי אודותיך אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלהלן,
כפי וככול שתעודכן מעת לעת .
המטרות שלשמן אנו משתמשים במידע האישי אודותיך כוללות, בין היתר את אספקת
השירותים או המוצרים שיוזמנו על ידך ופנייה מטעמינו הכוללת הצעת מחיר עבור בילוי
בספא, שיפור חווית השימוש שלך בהם או בערוצי השירות שלנו, נספק לך שירות בקשר
להזמנות שלך , לשפר את השירותים והמוצרים שלנו, להגן על האינטרסים והזכויות שלנו,
ביחס לחלק מהמשתמשים – לשלוח פניות בדיוור ישיר,SMS ו/או חומרים פרסומיים באמצעי
תקשורת מסוימים , לקיים פעילות עסקית ואדמיניסטרטיבית התומכת באספקת השירותים
והמוצרים שלנו ללקוחותינו, עמידה בהוראות חקיקה אשר חלות עלינו.
כמו כן, אנו נשתמש במידע האישי אודותיך על מנת ללמוד על צרכיך האישיים ובהתאם לכך
להציע לך הצעות המתאימות עבורך.

לשמור על המידע האישי אודותיך מאובטח.
הגם שאינינו יכולים להבטיח הגנה אבסולוטית על המידע האישי שלך, אנחנו מבטיחים כי אנו
נוקטים ונמשיך לנקוט במגוון רחב של אמצעים שמטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה
מוגן.
יודגש כי כלל הנתונים נשמרים בחברה בשרתי ענן ובחברות המספקות שירות יעודי בכפוף להנחיות ה- GTPR וע"פ התקנות וחוקי מדינת ישראל.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
• החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלך והמידע שנאסף על פעילותך
במערכת (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
• במקרה שתפר את הוראות ההסכם, או אם תבצע באמצעות המערכת או באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
• אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך לצד שלישי;
• בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין
החברה ;

כללי

אתר האינטרנט https://www.b-ami.co.il/ הינו אתר האינטרנט הרשמי של ספא בן עמי.

1. כל המזמין לינה ו/או בילוי יומי דרך אתר זה מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד הספא ו/או מי מטעמו.
3. כל מזמין ספא ו/או לינה דרך אתר זה יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
4. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת טביעות בגין נזקים שעלולים להגרם לאתר ו/או לספא ו/או מי מטעמם.
5. פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך אבטחת ההזמנה ובמקרה שיכולו תנאי הביטול, המזמין יחויב בכרטיס זה.
6. התשלום על האירוח הכולל בילוי יומי בספא ו/או ארוח בהזמנה שבוצעה באתר יתבצע במלואו במעמד ההזמנה.
– תשלום עבור הזמנה טלפונית יתבצע במלואו בעת ההגעה לספא.
7. בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל המזמין הודעת דוא"ל אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מס' הזמנה. על המזמין להציג תוכן הודעה זו ולהביא עמו לספא להצגה בקבלה.
8. אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה באתר אלא אם כן מצוין במפורש אחרת
9. הנוסח הינו בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

שמירת זכויות
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי לספא – ספא בן עמי. הלוגו של הספא והסימנים המסחריים הנוספים המוצגים באתר, שייכים לספא. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של הספא.

תנאים והגבלות
1. כל המחירים באתר בעברית ובאנגלית הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים.
2. הספא רשאי לשנות מעת לעת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות והדבר יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של הספא.
3. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנות לספא/לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, ההזמנה תהפוך למחייבת רק לאחר חיוב כרטיס האשראי באתר ובמקרה של עסקה טלפונית, רק לאחר קבלת אישור הזמנה בתוספת 4 ספרות אחרונות של האשראי שנמסר לביטחון.
4. שהות המזמין באמצע השבוע ימים א-ד בלבד, ללינה תחל ביום ההגעה בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה, ניתן להישאר בספא עד 16 ביום העזיבה.
בימים ה'-שבת כולל, יולי אוגוסט וחגים, לא ניתן להזמין לינה דרך הספא.
5. הכניסה למתחם הינה מגיל 16+.
6. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הספא.
7. הספא איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
8. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-5 חדרים בהזמנה לספא באותו מועד. שימוש באתר שלא באופן פרטי, יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין.

מדיניות ביטולים
לאירוח יומי בספא:
• במקרה של ביטול הזמנה מהיום ה-14 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% (חמישים אחוזים) מערך העסקה.
• במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 100% (מאה אחוז) מערך העסקה.
• חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

לאירוח על בסיס לינה:
• במקרה של ביטול הזמנה מהיום ה-14 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% (חמישים אחוזים) מערך העסקה.
• במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 100% (מאה אחוז) מערך העסקה.
• חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

הגבלת אחריות
הספא ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. הספא ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת

נשיאת נשק
על פי חוק רישוי עסקים לא ניתן להפקיד נשק לשמירה במתחם, ואין כספת ייעודית לכך. נשיאת נשק הינה באחריות בעליו בלבד.

קישורים
לנוחיות המשתמש באתר הספא, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין הספא נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.

הטבות
הטבות שניתנו ע״י הנהלת הספא לאורח הינם לשימושו ומימושו האישי בלבד אין להעבירו לצד שלישי והכל בהתאם לכתוב במייל אשר נשלח לאורח.

הנהלת הספא רשאית לבטל בכל עת הטבה שניתנה לאורח בעקבות פרסום שלילי ו/או אי הסרת הפרסום השלילי ו/או פרסום הפוגע בשמה הטוב של החברה.

 1. בבן עמי-חווית אירוח וספא בצפון, מתחם ספא מפנק ומיוחד המציע מגוון רחב של טיפולים ועיסויים שונים המתאימים לכל אחד.

כדי להבטיח את הפינוק המושלם נכתב תקנון:

תקנון שימוש בספא:

 1. סעיף 1 – הספא פתוח עד השעה 16:00 בימים א-ו כולל, הספא פתוח בערבים  בין השעות  16:00-22:00 החל מ-8 אנשים ומעלה.
 2. הכניסה לגילאי 16 ומעלה בלבד.
 3. לא יינתן שרות תחת השפעת אלכוהול, סמים או כל חומר אחר עפ"י חוק.
 4. לקוחות הספא רשאים להשתמש במתקני הספא בשעות הפעילות: בריכה קרה חיצונית , בריכת זרמים ובריכה מחוממת, במתחם מקורה, סאונה יבשה במתחם הטיפולים, מרחבי דשא עם פינות מוצלות, ריהוט גן ומיטות שיזוף.
 5. הרחצה במקום ללא מציל, גובה מקסימלי 1.6 מ'.
 6. כל לקוח המשלם מחיר מלא, מקבל מגבת וחלוק.
 7. יש להצטייד בבגדי ים, קרם הגנה וכפכפים.
 8. לוקרים לאורחים המשלמים מחירים מלאים, יינתנו על בסיס זמינות, בתמורה יימסר מפתח הרכב, אשר יוחזר בסיום האירוח עם החזרת מפתח הלוקר. מפתח שלא יוחזר יתבצע חיוב בסך 50 ₪ בגין אובדן.
 9. לאורך כך שעות הפעילות לרשותכם, טרקלין חופשי, הכולל  שתיה חמה, פירות העונה, פירות יבשים ועוגיות. הטרקלין פתוח למי שרכש חבילה הכוללת, שימוש במתקנים.
 10. הזמנה לספא בתאום מראש על בסיס מקום פנוי בו נתאם את שעת הטיפול, סוג החדר (יחיד/זוגי), בחירת מעסה (גבר/אישה). הספא ישתדל להיענות לבקשה במידת האפשר ועל פי המטפלים הנמצאים בספא ביום הביקור.
 11. בתיאום ההזמנה יימסר כרטיס אשראי לביטחון בלבד לצורך הבטחת הזמנה, תוקפו של הכרטיס, מס' ת.ז, 3 ספרות בגב הכרטיס ושם בעל הכרטיס.
 12. התשלום בפועל מתבצע ביום ההגעה. ניתן לשלם במזומן, בשיקים ובכרטיס אשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס) עד 2 תשלומים בלבד.
 13. טיפולים לנשים בהריון יינתנו החל משבוע 16 ועד חודש שביעי להריון ורק להריון תקין.
 14. המזמין יחתום על הצהרת בריאות עם הגעתו לספא. עליו ליידע על כל בעיה רפואית חריגה או אלרגיה מכל סוג.
 • חולי סרטן – חייבים אישור בכתב מרופא מטפל.
 • מחלות לב, עור, עצמות – יש ליידע בהצהרת הבריאות.
 • אפילפסיה, ניתוחים פנימיים במהלך חצי שנה אחרונה טרם הגעת המזמין לספא – יש ליידע בהצהרת הבריאות.

במידה והמזמין לא עדכן על כל בעיה חריגה ו/או אלרגיה העלולה לסכן אותו והחליט כי מצבו מאפשר קבלת טיפולים בספא ושימוש במתקני הספא, האחריות לכל נזק חלה עליו בלבד.

 1. הגעה ואיחורים: יש להגיע לפחות 30 דק' לפני זמן הכניסה לטיפול שתואמה. ניתן להגיע החל מ-08:30. מכיוון שלוח הזמנים לטיפול נקבע מראש, איחור עלול לקצר את זמן הטיפול.
 2. ביטולים ודחיות:
 • ניתן לדחות או לבטל עד 48 שעות, לא יאוחר מ-9:00 בבוקר.
 • דחיה/ביטול פחות מ-24 שעות לפני מועד ההגעה יגרור חיוב של 50% מערך ההזמנה.
 • אי הופעה ללא הודעה מוקדמת: המזמין יחויב 100% מערך ההזמנה. ועדה הישראלית לצרכנות – consumers.org/cancelling-vacation
 1. הוראות לפני טיפול:
 • במידה ונעשה שימוש במתקנים טרם הטיפול יש להתקלח.
 • כניסה לטיפול תתבצע בבגד ים או בגד תחתון (טיפולים לא יבוצעו בערום מלא).
 • המטפלות/ים מקצועיים, בעלי תעודה והכשרה מתאימה, אך במידה ומשהו בטיפול גורם לכם לתחושת אי נוחות ו/או אי שביעות רצון או ברצונכם להרגיש עוצמה מסוימת, בהתאמה לסוג הטיפול שנקבע  ו/או עבודה ממושכת יותר באזורים מסוימים בגוף בטווח הזמן שנקבע, חשוב להתריע בפני המטפל/ת סמוך לתחילת הטיפול.
 1. הקפדה על שקט:

הספא הינו מתחם הירגעות והישוב הינו ישוב פסטורלי והמתחם משרת לקוחות נוספים, לכן יש לשמור על השקט בשטח המתחם בכל שעות האירוח ועליכם להתנהג בהתאם, צעקות  או כל סוג התנהגות אשר יפריע לאורחי המקום יאלץ אותנו לבקש מכם לעזוב מידית את הספא ללא החזר כספי. במקום מושמעת מוזיקת רקע נעימה לפי ראות המקום בלבד, לא ניתן להשמיע מוסיקה, באופן עצמאי.

 1. הקפדה על דברים מהותיים:
 • סודיות ופרטיות – המטפל מחויב לשמור על סודיות מוחלטת באשר למצבו של המטופל ולאינפורמציה שנמסרה לו מהמטופל ויעשה שימוש במידע זה לצורך הטיפול, לטובת המטופל ובהסכמתו.
 • יחסי מטפל-מטופל מחייבים כבוד, יושר, הגינות ללא דופי.
 • מחויבות מקצועית – בעלי הכשרה מתאימה, הידע והניסיון המקצועי חייבים להיות ברמה גבוהה על מנת לספק טיפול בצורה הטובה ביותר, בתחומי הכשרתו בלבד.
 • גבולות טיפול – שמירה על גבולות ברורים של מסגרת טיפולית. המטפל יציב גבולות טיפולים ברורים ויוודא כי המטופל מודע לאופי ואופן הטיפול, בהסכמת המטופל מראש.
 • סביבת עבודה – תהיה בטוחה, מותאמת לצרכים, ביטוח אחריות מקצועית תוך אבטחת ומניעת גרימת נזקים אפשריים.
 • הופעה – המטפל/ת יהיה נקי ומסודר, צנוע כראוי לעיסוק בתחום.
 1. חל איסור להכניס למתחם שתייה ומזון מכל סוג שהוא.